Balanční korekce

Verze 5.0.0, 28. 3. 2018

Obecný popis

Vzhledem k nesymetrii přidělování Elo bodů u hráčů, kteří nově vstupují do systému a kteří ve většině případů v začátcích žebříčkem klesají, dochází ke snižování průměru všech hráčů z výchozí hodnoty 1200 Elo bodů. Aby k tomuto snižování průměru nedocházelo ve velké míře je zavedena Balanční korekce, která do systému chybějící body opět dodává.

Definice pojmů a symbolů

Ev - výchozí Elo udělené hráčům na začátku iterační metody
Ep - průměr (Elomax + Elomin)/2 pro všechny hráče v systému
Ec - celkový rozdíl výchozího Elo a průměrného Elo pro všechny hráče v systému Ec = Ev - Ep
krm - konstanta pro maximální použitelnou hodnotu rozdílu Ecm; kcm = 30
Ecm - modifikovaný rozdíl výchozího Elo a průměrného Elo; pokud je |Ec| > kcm, pak Ecm = kcm * |Ec| / Ec; v ostatních případech Ecm = Ec
Eb - balanční korekce Elo
Ez - změna Elo dosažená hráčem v jednom zápase

Výpočet

Postup vyčíslení Eb je závislý na následující podmínce:

Pokud platí (Ev - Ep) * Ez > 0:
  Eb = 5*ln(|Ez|*(Elomax-Elomin)/1000+1) * Ecm / kcm

V ostatních případech:
  Eb = 0

Výsledek je dále použit v průběžné metodě výpočtu Elo.

Aktuální průměr všech hráčů

Aktuálně (29.5.2020 14:30:03) jsou průměry všech hráčů v systému:
  - průměr Elo = 1166,09

Změny

Předchozí verze platná do 28.3.2018: balanční korekce.

Hráči k porovnání a simulaci utkání:
0+0
porovnat hráče a simulovat utkánívyčistit porovnání