Elo(trend) - lineární regrese

Verze 5.0.2, 12. 4. 2018

Obecný popis

Elo(trend) je doplňkový ukazatel založený na vývoji výkonnosti hráče za poslední rok a byl zaveden z důvodů získání více vypovídajících finálních žebříčků na konci sezóny. Ukazatel vyhlazuje vývoj Elo, takže například několik proher v posledních zápasech sezóny nebude mít velký vliv na výslednou hodnotu ukazatele.

Hodnota ukazatele je získaná pomocí lineární regrese, což je aproximace přímkou stanovená metodou nejmenších čtverců. Tato přímka vynesená v grafu nám pro hodnotu posledního zápasu (osa x) určí hodnotu Elo(trend) (osa y).

Způsob výpočtu

Pro stanovení hodnoty Elo(trend) po konkrétním zápase hráče se pracuje se všemi jeho zápasy, které nejsou starší než jeden kalendářní rok oproti posuzovanému zápasu a po kterých je hodnota Elomax - Elo <= Rmax.
Pokud je hodnota po posledním zápase Elomax - Elo > Rmax, je místo níže uvedeného výpočtu nastavena hodnota Elo(trend) = Elo.
Všem těmto výsledkům seřazeným od nejstaršího po aktuální zápas se přiřadí hodnota 1..n, tzn. x1..n = 1..n. Pro každý zápas xi musí být stanoveno Elo hráče yi, Elo(trend) se pak vypočte pomocí vzorců:

vzorec Elo(trend)

lineární regrese

Nastavení konstant

Rmax = 75

Změny

  • verze 5.0.1 (5.4.2018) -> verze 5.0.2 (12.4.2018)
    • doplněna podmínka pro zařazení zápasu do výpočtu: Elomax - Elo <= Rmax

Předchozí verze: Elo(trend) verze 5.0.0

Kompletní metodika EloST: metodika

Hráči k porovnání a simulaci utkání:
0+0
porovnat hráče a simulovat utkánívyčistit porovnání