Iterační metoda EloST (Elo-stolní-tenis)

Verze 2.2.0, 13. 10. 2016

Tato verze již byla nahrazena novou: aktuální verze

Obecný popis

Iterační metodou byly stanoveny prvotní hodnoty Elo pro hráče, kteří se účastnili alepoň jednoho soutěžního zápasu v sezóných 2011/2012 a 2012/2013. Iterační metoda, až na malé výjimky popsané níže, používala pro stanovení jedné změny koeficientu Elo postup, který je podrobně popsán na stránce metodika Elo.

Algoritmus

 1. všem hráčům, kteří se účastnili soutěží v sezónách 2011/2012 nebo 2012/2013 je nastaveno výchozí Elo o hodnotě 1200 a vazby hráč-Elo jsou uloženy do seznamu S1
 2. začátek iterace i, kde i je řada 1, 2, 3, ..., 700
 3. pro potřeby této iterace je upraveno Elo všem hráčům, tak aby se snížil rozdíl mezi aktuálním Elo ze seznamu Si a výchozím Elo (1200) o určitý malý zlomek této hodnoty (konkrétně o 10% po první iteraci a s každou další iterací se těchto 10% plynule kvadraticky snižuje až k 0% u 500. iterace, dále už zůstává hodnota na 0%) a tento seznam se uloží a již se nebude měnit
 4. pro každého hráče se vypočte nové Elo postupným propočtem všech jeho odehraných zápasů z daných sezón, tak že se hodnota Elo jeho soupeřů bere ze seznamu Si a používá se postup propočtu popsaný v odstavci "Výpočet jedné změny koeficientu Elo"
 5. nové Elo se přidá do seznamu Si+1
 6. dokud nejsou propočítáni všichni hráči pokračujeme na krok 4, jinak krok 6
 7. smažeme seznam Si
 8. jestliže je i<700 pokračujeme na krok 2, jinak na krok 9
 9. výsledný seznam S701 uložíme jako základní Elo, další sezóny se pak již počítají standardní průběžnou metodou

Výpočet jedné změny koeficientu Elo

Používá se stejný postup, jako při průběžné metodě, kromě těchto výjimek:

 • nepoužívají se modifikace koeficientu rozvoje, tedy: kh = kr a ks = kr
 • koeficient kr se od nuly postupně s druhou odmocninou iterace zvyšuje až k hodnotě kr=20 v 500. iteraci, v dalších iteracích již zůstává hodnota kr=20
 • koeficient kp = 350

Rozdíly mezi verzemi iterační metody

 • verze 2.1.0 (15.5.2016) -> verze 2.2.0 (13.10.2016)
  • zvýšení počtu iterací z hodnoty 600 na hodnotu 700
  • další změny viz metodika
 • verze 2.0.0 (18.4.2016) -> verze 2.1.0 (15.5.2016)
  • koeficienty kp a kr májí opět stejnou hodnotu, jako v průběžné metodě
  • zvýšení počtu iterací z hodnoty 100 na hodnotu 600
 • verze 1.2.0 (2.4.2016) -> verze 2.0.0 (18.4.2016)
  • změny ve výpočtu Elo, viz metodika
  • změny ve stanovení koeficientů kp = 450 a kr = 50, tyto koeficienty mají nyní jinou hodnotu než v průběžné metodě
  • postupné snižování velikosti úpravy rozdílu Elo od výchozí hodnoty 10%->0% (3. bod algoritmu)
 • verze 1.1.1 (31.3.2016) -> verze 1.2.0 (2.4.2016)
  • pouze změny ve výpočtu Elo, viz metodika
 • verze 1.1.0 (18.3.2016) -> verze 1.1.1 (31.3.2016)
  • ve 3. bodě se nově používá snižování o 3% místo 4%
 • verze 1.0.0 (11.3.2016) -> verze 1.1.0 (18.3.2016)
  • pouze změny ve výpočtu Elo, viz metodika
Hráči k porovnání a simulaci utkání:
0+0
porovnat hráče a simulovat utkánívyčistit porovnání