Metodika výpočtu EloST (Elo-stolní-tenis)

Verze 1.1.1, 31. 3. 2016

Tato verze již byla nahrazena novou: aktuální verze

Obecný popis

EloST pracuje s daty soutěží ČAST od sezóny 2011/2012. První dvě sezóny byly využity pro prvotní natavení Elo iterační metodou. Od sézony 2013/2014 jsou elo koeficienty počítány níže definovaným postupem. V současnosti se načítají jednou denně nově odehrané zápasy a okamžitě jsou převáděny do aktuálních Elo výsledků.

Stručný princip

Elo koeficienty soupeřů určí pravděpodobnost výsledku. Pokud výsledek odpovídá očekávání, tak se Elo hráčů nemění. V opačném případě se Elo mění tím více, čím dále byl výsledek od původního předpokladu.

Například pokud je Elo rozdíl soupeřů 200 je předpoklad výhry hráče s vyšším Elo okolo 90%, pokud skutečně vyhraje, stoupne mu koeficient jen nepatrně, pokud prohraje sníží se daleko výrazněji. Základní vzorec bez doplňujících vah a koeficientů, které budou popsány níže, vypadá následovně:
vzorec EloST

Pro co nejvěrohodnější nastavení Elo vstupují do hry další váhy a koeficienty, které mají například za úkol rychlé počáteční nastavení nového hráče nebo naopak eliminaci změn pokud má hráč soupeře, který ještě nemá Elo dostatečně zkalibrované. Kompletní vzorec s použitím těchto rozšíření naleznete níže v sekci "Postup výpočtu".

Hlavní rozdíly mezi verzemi

 • verze 1.1.0 (18.3.2016) -> verze 1.1.1 (31.3.2016)
  • jediný rozdíl je změna způsobu výpočtu wv
  • wv=(20-Vm)/4 + 1 -> wv=(20-Vm)/10 + 1
 • verze 1.0.0 (11.3.2016) -> verze 1.1.0 (18.3.2016)
  • změna kategorií u koeficientu kp
  • změny koeficientů ovlivňující rychlost vývoje Elo u neaktivních hráčů: wc, wr, Zcp, Zrp, wv

Definice pojmů a symbolů

kr - koeficient rozvoje (koeficient určuje o kolik se může maximálně změnit Elo)
kh - koeficient rozvoje po modifikaci pro hráče
ks - koeficient rozvoje po modifikaci pro soupeře
kp - koeficient rozpětí (koeficient ovlivňuje velikost změny Elo v závislosti na výsledku a rozdílu vstupního Elo jednotlivých hráčů; viz 2. bod v sekci "postup výpočtu")
Vh - věk hráče v době zápasu (rok narození - aktuální rok)
Vm - modifikovaný věk hráče (Vm=Vh pro Vh z intervalu <10,20>; Vm=10 pro Vh<10; Vm=20 pro Vh>20)
wv - váha pro výpočet úpravy koeficientu rozvoje s ohledem k věku hráče
wr - váha pro výpočet úpravy koeficientu rozvoje s ohledem k počtu odehraných zápasů za rok
wc - váha pro výpočet úpravy koeficientu rozvoje s ohledem k počtu odehraných zápasů celkem
Zr - počet hráčem odehraných zápasů za poslení rok (pokud je dnes 02.06.2020, pak od 02.06.2019 včetně)
Zrp - požadovaný počet odehraných zápasů za poslení rok, aby nedocházelo k navýšení koeficientu rozvoje
Zrm - modifikovaný a zaokrouhlený počet zápasů za rok(Zrm = Zr/wv, pro Zr/wv < Zrp; Zrm = Zrp pro Zr/wv >= Zrp )
Zc - počet hráčem odehraných zápasů celkem od 1.7.2013
Zcp - požadovaný počet odehraných her celkem, aby nedocházelo k navýšení koeficientu rozvoje
Zcm - modifikovaný a zaokrouhlený počet zápasů celkem(Zcm = Zc/wv, pro Zc/wv < Zcp; Zcm = Zcp pro Zc/wv >= Zcp )
Sh a Ss - skóre hráče a soupeře převedené do intervalu <0,1> - viz níže
Elo(body) - typ Elo vypočtený na základě celkového výsledku zápasu ( prohra => Sh=0; výhra => Sh=1)
Elo(sety) - typ Elo vypočtený na základě výsledku zápasu na sety ( 3:0 => Sh=1; 3:1 => Sh=0,75; 3:2 => Sh=0,6; 2:3 => Sh=0,4; 1:3 => Sh=0,25; 0:3 => Sh=0)
kt - specifický koeficient pro typ Elo
Eh - Elo(body) nebo Elo(sety) hráče
Ehn - nově vypočtená hodnota Elo(body) nebo Elo(sety) hráče
Es - Elo(body) nebo Elo(sety) soupeře
Elo - hlavní Elo, vypočtené jako aritmetický průměr Elo(body) a Elo(sety)

Nastavení koeficientů a parametrů u verze 1.1

kt = 1 pro Elo(body)
kt = 1.41 pro Elo(sety)
kr = 25
kp = 350 pro Extraligu kategorie "muži"
kp = 275 pro 1. až 3. ligu kategorie "muži"
kp = 200 pro ostatní kategorie
wr = 1.5
wc = 3
wv = (20-Vm)/10 + 1 Zrp = 15
Zcp = 30
výchozí Elo pro nové hráče: Eh=1200

Postup výpočtu

Předpokládejme, že počítáme novou hodnotu Elo pro jednoho z hráčů po jednom zápase.
Vstupními daty zápasu jsou: datum, výsledek na body a výsledek na sety.
Vstupními daty u hráče i soupeře jsou: Elo(body), Elo(sety), počet zápasů za rok, počet zápasů celkem a věk.

 1. jsou vypočteny koeficienty rozvoje kh a ks:
  vzorec koeficient rozvoje
  ks1 vypočteme obdobně, pouze dosadíme soupeřovy hodnoty Zrm a Zcm.
  kh = kh1; pro kh1 >= ks1
  kh = kh1-(ks1-kh1); pro kh1 < ks1
  pokud by bylo kh < 0, počítáme dále s kh = 0
  ks vypočteme obdobně jako kh

 2. je vypočteno nové Elo(body) nebo Elo(sety) hráče:
  vzorec EloST
  Výsledek zaokrouhlíme na celé číslo.

 3. 3. Předchozí dva body zopakujeme pro Elo(body) i Elo(sety). Výsledné Elo je vypočteno jako zaokrouhlený aritmetický průměr Elo(body) a Elo(sety).
  Elo = (Ehn(body)+Ehn(sety)) / 2

Závěr

Tímto postupem se zpracovávají všechny zápasy a hráči. V prvotní fázi byly všechny zápasy zpracovávány podle termínu a pořadí v utkání. V současné době se zápasy zpracovávají v pořadí, tak jak se postupně objevují ve výsledkovém servisu STIS. Tím je zajištěna dostatečná časová souslednost. Kontumované zápasy nejsou do výpočtů zařazeny.

Systém Elo dává dobré výsledky v případě, kdy se hráči utkávají často mezi sebou navzájem, napříč oblastmi a kluby. Kdyby byly všechny zápasy odehrány v izolovaných skupinách nedávaly by hodnoty příliš smysl. Soutěže ČAST jsou naštěstí dostatečně provázány hráči, kteří nastupují ve více soutěžích najednou. Tímto způsobem vlastně hráči předávají svými výkony potřebné informace napříč všemi soutěžemi. Nicméně existují případy, kde nedochází k dostatečné fluktuaci hráčů. Naneštěstí je to například případ Extraligy nebo rozvětvení soutěží žen a mužu na nejvyšších úrovních. Bylo proto zavedeno opatření ve formě nastavení koeficientu rozpětí kp zvlášť pro kategorii Extraliga mužů a kategorie 1. až 3. liga mužů. Experimentální metodou byl nalezen vhodný poměr koeficientů rozpětí, což způsobilo smysluplnější seřazení hráčů v nejvrchnějších patrech žebříčku.

Hráči k porovnání a simulaci utkání:
0+0
porovnat hráče a simulovat utkánívyčistit porovnání